Teknisk tegner

Tegning av hytte, hus, garasje og tilbygg

Vi kan lage tegninger som trengs som vedlegg til byggemelding til kommunen. Dersom du trenger å få tegnet et hus, tilbygg eller en garasje så gjør vi gjerne dette for deg. En av våre medarbeidere er utdannet teknisk tegner og har over 20 års erfaring fra byggebransjen i Lillehammer.

En teknisk tegner kan ofte utarbeide arbeidstegninger for bygg, rimeligere enn en arkitekt. Den tekniske tegneren kan også ta hensyn til de arbeidsoppgavene som snekker/entreprenør skal utføre i etterkant. Alt i alt vil dette kunne gi deg et rimeligere bygg.

  • Tegninger til Byggesøknad
  • Plan/snitt/fasade – målestokk 1:100
  • Tekniske målsatte tegninger til snekker/entreprenør
  • Tegninger som grunnlag for prising av materialer

Vi kan komme på befaring i Lillehammer, Ringsaker, Øyer og Gausdal! Kontakt oss gjerne!

Galleri